Ponuka seminárov a školení (webináre)


Aktuálna ponuka:

Daň z pridanej hodnoty - novelizácia k 1.1.2021 a k 1.7.2021

Koncom minulého roka bola v NRSR schválená pomerne veľká novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá má dvojakú účinnosť – časť zmien nadobudla účinnosť 1.1.2021 a časť až 1.7.2021.

Zmeny účinné od 1.januára tohto roka mali taký charakter, že vyvolali potrebu nového-upraveného tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a tiež aj kontrolného výkazu. V súčasnosti, už máme prvé skúsenosti s podaním týchto nových tlačív, ale je dôležité mať istotu, že sme si všetky zmeny uvedomili a daňové priznanie sme vyplnili správne. Preto si spoločne prejdeme jednotlivé riadky daňového priznania.

Program:

1. Zákon a jeho aplikácia na zdaniteľné osoby od 1.1.2021

 • Daňové priznanie, prehľad a praktické príklady
  • zdaniteľné obchody (§§ 3,8,9),
  • nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ (§11),
  • tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň (§ 69),
  • dodávky tovarov a služieb oslobodené od dane (§§ 28-47),
  • odpočítanie dane (§ 49),
  • oprava základu dane (§ 25)
  • oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (§ 25a)
  • oprava odpočítanej dane (§ 53)
  • oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
  • opravné a dodatočné daňové priznanie (§ 78)
 • Kontrolný výkaz
  • podanie kontrolného výkazu platiteľom, vyplňovanie jednotlivých častí kontrolného výkazu
  • podanie opravného a dodatočného kontrolného výkazu (§ 78a)

2. Zmeny zákona od 1.7.2021

 • predaj tovaru na diaľku (§ 14)
  • z iného členského štátu
  • z územia tretích štátov
 • osobitné miesto dodania tovaru na diaľku v rámci EU a digitálnych služieb dodaných nezdaniteľnej osobe (§ 16a)
 • rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane (§§ 68-68c)

3. Postup pri predaji a prenájme nehnuteľností

4. Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2021

5. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

Webinár trvá 5+ hodín a dostanete k nemu písomný materiál v rozsahu 50 strán. 

Prihlásiť sa na školenie môžete priamo u organizátora vo vašom okolí.

Organizujeme semináre a školenia v týchto oblastiach:

 • Daň z príjmov
 • Daň z príjmov – daňové priznanie
 • Daň z príjmov – novelizácie
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z pridanej hodnoty – daňové priznanie
 • Daň z pridanej hodnoty – novelizácie
 • Daň z pridanej hodnoty – chcete jej rozumieť?
 • DPH a Európska únia
 • Daň zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Kontrolný výkaz
 • Zákon o dani z príjmov

Ak máte záujem zorganizovať webinár vo vašom okolí, kontaktujte nás