Ukážka videa webinára

Pri webinári sa pod videom sa nachádza formulár, prostredníctvom ktorého môžete klásť otázky.
Otázky a odpovede budú následne publikované na stránke webinára.

Vzor formulára na kladenie otázok pri webinári